ثبت‌ نام پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای( ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی- کاربردی بهمن ‌ماه سال 94 تاریخ انتشار : 18 بهمن 1394

مهلت ثبت‌نام از روز یک ‌شنبه ۱۸ بهمن ‌ماه ۱۳۹۴ تا پایان روز ‌شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ است ، براي کسب اطلاعات بشتر به داشگاه مراجعه نماييد

ثبت‌نام پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه سال 94 تاریخ انتشار : 15 بهمن 1394

مهلت ثبت‌نام از روز چهارشنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ تا پایان روز سه شنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ است

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 تاریخ انتشار : 03 بهمن 1394

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 تاریخ انتشار : 29 دی 1394

  "قابل توجـه کلیه  دانشجـویان محترم"  با توجه به اینکه  مقرر گردید انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 از طریق سامانه آموزشی دانشگاه جامع (سجاد) به آدرس اینترنتی www.edu.uast.ac.ir صورت پذیرد، لذا جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی ترم بهمن ماه 94 بدین شرح اعلام می گردد.

آرشیو رویدادها

معرفی کتاب آشنايي با مهارت هاي انتکرال گيري تاریخ انتشار : 15 بهمن 1394

 

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 95-94 رشته کاردانی حرفه ای رشته ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی ترم 4 ورودی مهر 93 تاریخ انتشار : 29 دی 1394

جدول دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 برای دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای رشته ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی ترم 4 ورودی مهر 93

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 95-94 رشته کاردانی حرفه ای رشته ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی ترم 3 ورودی بهمن 93 تاریخ انتشار : 29 دی 1394

جدول دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 برای دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای رشته ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی ترم 3 ورودی بهمن 93

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 95-94 رشته کاردانی حرفه ای رشته ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی ترم 2 ورودی مهر 94 تاریخ انتشار : 29 دی 1394

جدول دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 برای دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای رشته ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی ترم 2 ورودی مهر94

آرشیو اطلاعیه ها